جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: نحوه صدور اجرائیه

نحوه‌ صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی

نحوه‌ صدور اجرائیه در دفتر اسناد رسمی

نحوه‌ صدور و مراحل انجام  اجراییه در دفتر اسناد رسمی اصل اول: کلیات‌ تاریخچه‌ قانونی‌ اجراء به طوری که از تاریخچه ثبت و تطورات قانون ثبت در ایدان اطلاع داریم، نخستین‌ قانونثبت اسناد، در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی در دوره دوم تقنینیه زمان مشروطیت‌ تصویب

مطالعه مطلب »