جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: نظارت و بازرسی

نظارت و بازرسی کانون

نظارت و بازرسی کانون

مرجع بازرسی جهت مبارزه با فساد باید فعال ، پیگیر ،قاطع باشد.   نظارت کانون‌ بر جامعه خود بسیار موضوع مهمی است؛ کانون وظیفه دارد کمیسیون‌ نظارت و بازرسی خود را فعال کرده تا با ابزار قانونی، قدرت کنترل کسانی را که به چهره جامعه

مطالعه مطلب »