جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

برچسب: چاش مالی دفاتر اسناد رسمی

چالش مالی دفاتر اسناد رسمی تهدیدی بر امنیت حوزه ثبت اسناد

چالش مالی دفاتر اسناد رسمی تهدیدی بر امنیت حوزه ثبت اسناد

چکیده این نوشتار به بررسی بحران مالی دفاتر اسناد رسمی و تاثیر آن بر امنیت اسناد و مالکیت و حقوق اشخاص ناشی از اسناد رسمی اختصاص دارد ؛ بحرانی که بی توجهی به آن موجب هرج و مرج و از بین رفتن دستاوردهای ملی حاصله

مطالعه مطلب »