فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

متن حقوقی شروط ازدواج  : درتاریخ تحریر سند حاضر این دفتر گردیدند زوج آقای ………… با مشخصات فوق و زوجه ……………… با مشخصات فوق زوجه بموجب سند نکاحیه بشماره ترتیب………. مورخ ………. دفتر رسمی ازدواج شماره ……….. تهران و بعدالحضور زوج درنهایت صحت مزاج وعقل و دماغ و با قصدو رضا و میل و اراده و اختیار کامل اقرار و اعلام صریح و صحیح و شرعی و قانونی نمودند که اینجانبان به میل و رضا شروط ذیل را ضمن عقد نکاح قبول داشته و خود را ملزم بدانها می دانم :

شروط ازدواج شامل :

۱- (( زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.))
۲-(( زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان آتی مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود.))
۳- (زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد))
۴- (( اختیار تعین مسکن و شهر محل سکونت به توافق زوجه خواهد بود . ))
۵-((اختیار خروج از کشور و دریافت پاسپورت و گذرنامه به هر نحو و شرایطی که زوجه صلاح بداند و تقاضا و دریافت گذرنامه و پاسپورت جهت خروج از کشور به دفعات مکرر در خصوص زوجه  و همچنین دریافت ویزا و روادید و اقامت دائم یا موقت در هر یک از کشورهای خارجی برابر مقررات و خروج از کشور از هر یک از مرزهای زمینی و دریائی و هوائی به دفعات مکرر اعلام به ایشان رضایت داده شده است.))
۶-((بین طرفین مقرر گردید تا نصف اموال و دارایی مکتسبه خود را که در ایام زناشوئی با هم به دست اورده اند اعم از منقول و غیر منقول بین انها نصف شود و این امر مستلزم هیچ شرط و پیش شرطی نخواهد بود .چنانچه در هر زمان و به هر دلیل و از جانب هر یک از زوجین زندگی مشترک به متارکه انجامید و صیغه طلاق به هر نحو از انحا، اعم از باین و رجعی، خلع و مبارات، یک طرفه از جانب زوج یا زوجه یا توافقی اجرا گردید، زوجین متعهد شدند نیمی از تمام دارایی تحصیل شده اعم از منقول و غیر منقول در دوران زندگی مشترک از تاریخ وقوع عقد نکاح تا تاریخ اجرای صیغه طلاق فی مابین را همزمان با اجرای صیغه طلاق به طرف مقابل منتقل و به ایشان تسلیم نماید .))
۷- (( زوجه جهت انجام هر گونه جراحی اعم از پزشکی و زیبائی مختار و ماذون بوده و نیاز به اذن و اجازه بعدی از جانب زوج نخواهد بود . ))
همچنین ضمن عقد خارج لازم (که فی مابین اینجانبان منعقد شده )هرگونه ادعا واعتراض بعدی واحتمالی خود را ولو بعنوان تضرر وغیره از خود سلب وساقط مینمایم.
این سند که بمنزله اقرار نامه شروط ازدواج  بشرح فوق میباشد بنا بتقاضای زوجین با مشخصات فوق تنظیم وبه ثبت رسید و زوجین هر دو خود را بر ان ملتزم و پایبند می دانند .
وحسب الاظهار ضمن عقد خارج لازم انعقاد یافته بین اینجانبان کلیه ادعاها و اعتراضات بعدی و احتمالی خود را تحت هر عنوان پیش بینی شده یا نشده از خود سلب و ساقط نموده و مینمایم و مسئولیت تمامی موارد با نامبردگان بوده و این دفترخانه هیچ مسئولیتی ندارد.
کلیه مفاد این سند در خصوص شروط ازدواج جهت الحاق به سند نکاح بشرح فوق به مقرین تفهیم گردید و نامبردگان بدور از هرگونه اکراه و اجبار این سند را امضاء می نماید و بدینوسیله حق رجوع به آن را از خود سلب و ساقط نمودند.
مستند به بند ب ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی امضا کننده ، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند اعلام و اظهار نمود ، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *