وکالت طلاق

متن حقوقی سند وکالت طلاق

مورد وکالت: مراجعه به هریک از دادگاه های عمومی (مجتمع های قضائی خانواده) و مراجع قانونی و شوراهای حل اختلاف باحق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و با حق حضور در جلسات مشاوره ای (داوری) تقدیم دادخواست به منظور مطلقه نمودن خود (وکیل) و تنفیذ و حکم طلاق و یا صدور حکم طلاق ثبت طلاق فیمابین موکل (زوج) و وکیل (زوجه) بشرح فوق بهر قسم از طلاق اعم از بائن رجعی خلع یا مبارات با هر قید و شرط و قرار و بهر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه و اجرت المثل و غیره و یا بذل آنها و یا بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و قبول بذل با هر شرط ضمن العقد و موضوع عقدنامه بشماره ترتیب مورخ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره تهران و با حق تعیین داور و حق حضور در مراکز و دوایر مشاوره و حق اظهارنظر بجای موکل و هچنین با حق اسقاط حق اعتراض و اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و با حق مراجعه به هریک از دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق با حق توکیل به غیر ولو کرارا و با حق توکیل غیر جهت صیغه اجرای طلاق و امضا ذیل و ظهر کلیه اوراق و مدارک و دادخواست و اسناد و ثبت دفتر و با حق تعیین وکیل دادگستری و قوه قضاییه و عزل و نصب وکلای انتخابی و با حق تعیین حضانت و تعیین وقت ملاقات و تصمیم گیری در مورد موارد فوق و انجام سایر تشریفات لازمه عمل وکالت و نیز اختیارات تامه مطلقه قانونی و شرعی لازم و اختیار مصالحه و تعیین مصدق و کارشناس و اسقاط حق اعتراض و تجدید نظر و فرجام خواهی موکل مرقوم ضمن عقد خارج لازم منعقده بین خود و وکیل حق عزل وکیل و ضم امین و ناظر و وکیل و هر عمل منافی مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود. مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است.

 

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت باحق توکیل بغیر ولوکرارا دارای اختیارات تامه مطلقه میباشد بطوریکه درهیچ یک ازمراحل نیازی به حضور وامضا ء مجددی ازموکل نباشد وهرعمل واقدام وامضاواظهار وکیل در هر مرحله بمنزله عمل واقدام وامضاء واظهار موکل بوده ودارای اثرات قانونی است ومفاداین ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

 

 صرفا جهت اطلاع:

  • این وکالت طلاق بلاعزل می‌باشد.

  • در این وکالت بذل مهریه شرط استفاده از وکالت طلاق نمی‌باشد که این امر به موکل تفهیم گردد.

 

 توصیه می‌شود این نوشته دست نویس اخذ شود:

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل تمامی این متن را سطر به سطر خواندیم و فهمیدیم و قبول و امضاء نمودیم و هیچ اعتراضی علیه ایندفترخانه و سردفترآن نداریم. همچنین اینجانب موکل بشرح فوق با آگاهی از غیرقابل عزل بودن وکیل و اینکه وکیل فوق حق توکیل به غیر دارد این وکالت را خواندم و قبول و امضاء نمودم و با رویت و ارائه مدارک وکیل به دفترخانه تقاضای تنظیم سند بنام وکیل فوق را دارم و هرگونه مسئولیت در این خصوص را بعهد گرفته و میگیرم و پاسخگو هستم و ادعا و اعتراضی علیه دفترخانه و سردفتر آن ندارم.

توجه:

جهت انجام مورد وکالت ثبت نام در سیستم ثنا از سوی زوج الزامی است و نظر به اینکه ثبت نام در سیستم ثنا قائم به شخص می باشد لذا در ابتدا زوج جهت ثبت نام در سیستم ثنا راهنمایی گردد.

اینه قدی ارزان اشهن آینه قدی منزل _ واردات دستگاه cnc 

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آنجا که خدمات دفاتر اسناد رسمی گستره‌ایی به وسعت ایران اسلامی دارد ما را برآن داشت تا در جهت هرچه بیشتر آشنا کردن مردم با مزایای سند رسمی و در عین حال ارائه اطلاعات مفید و کاربردی به جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی گامی ولو اندک در جهت توسعه سند رسمی که ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی جامعه دارد برداریم بدین منظور سایت مذکور در جهت ارائه آخرین اخبار و اطلاعات باذکر این نکته که فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی می‌باشد جهت خدمت به مردم و جامعه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی نموده و دست یاری به سوی همه فرهیختگان جامعه حقوقی کشور دراز کرده و اسمتدادی به روشنی آفتاب دانش میطلبیم.

اطلاعات تماس

تمامی حقوق مطالب و اطلاعات برای دفتر اسناد رسمی 662 تهران محفوظ می‌باشد، هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.