فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

مالیات نقل و انتقال اسناد صلح عمری

5/5
مالیات نقل و انتقال اسناد صلح عمری

بسیار پیش امده که مالکین به دلایل و انگیزه‌های متفاوت تمایل دارند ملک خود را به غیر منتقل کنند و لیکن بنا به هر دلیلی مایل نیستند که ارتباطشان با مال مورد انتقال به طور کلی قطع گردد.

شارع و قانون‌گذار برای این امر چاره اندیشیده یک گونه از اسنادی که در این زمینه در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و بسیار کاربردی و کارآمد است سند صلح عمری است. در این عقد با وجود انتقال مالکیت به متصالح همچنان مصالح حق استفاده و انتفاع از مال مورد صلح را مادامی که در قید حیات است؛ دارد!

حق مصالح حتی با انتقال مال به غیر ، از سوی متصالح اسقاط نمی‌گردد و همچنان حق مصالح به قوت خود باقی است. صلح عمری از اقسام عقد صلح می‌باشد که شریعت اسلام بر آن صحه گذاشته است.

قصد نگارنده از این مطلب، بحث مالیات نقل و انتقال قرارداد صلح عمری و زمان تعلق مالیات و نحوه و میزان پرداخت آن است که در ادامه مورد بحث و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

تعریف صلح عمری:

صلح عمری عقدی است که مصالح (مالک مورد صلح و شخص صلح کننده) مال معینی را به شخص متصالح صلح می‌نماید که عمدتا به دو صورت با خیار حق فسخ و بدون خیار حق فسخ می‌باشد.

الفصلح عمری با خیار حق فسخ:

 •  مصالح هر زمان که اراده نماید می‌تواند مورد صلح را فسخ نماید و اراده یک طرفه مصالح برای فسخ کافی می‌باشد.

ب؛ صلح عمری بدون خیار حق فسخ:

 • با توجه به مندرجات سند رسمی عقد صرفا “با اراده طرفین مصالح و متصالح اقاله و فسخ می‌گرددو بدون توافق امکان فسخ سند نیست .

مصالح سند صلح عمری حق انتفاع و استفاده از منافع مورد صلح را تا زمان معینی (مثلا تا زمان حیات خود و یا پنجاه سال  برای خود محفوظ داشته و پس از پایان زمان، متصالح به تبع عین مالک منافع می‌گردد. البته پیرامون مسائل حقوقی عقد صلح عمری مطالب بسیاری می‌باشد که هدف صحبت ما در این موضوع نبوده و بیشتر به مبحث اصلی این نوشتار یعنی نحوه محاسبه و میزان مالیات متعلقه می‌پردازیم.

قوانین و مستندات پیرامون مالیات و نحوه محاسبه آن در قرارداد صلح عمری

الف) مطابق ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم

«نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.»

قانون‌گذار در این ماده قانونی از نقل و انتقال قطعی املاکی به غیر از عقد بیع سخن به میان آورده است و سازمان امور مالیاتی به منظور تبیین و روشن نمودن هر چه بهتر مفهوم آن برای ادارات تابعه اقدام به صدور بخشنامه‌ای به شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ نمود. طبق این بخشنامه «منظور از نقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع، عقودی از قبیل صلح، هبه و معاوضه می‌باشند.

چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد، انتقال دهنده ملک برابر ماده ۵۹ مشمول مالیات خواهد بود و اگر بلاعوض باشد، انتقال گیرنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم-باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم شناخته می‌شود. یادآوری می‌نماید که قید مال الصلح تقریباً بی‌ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه‌های مرسوم به منظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می‌شود) در اسناد به منزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود به عنوان بلاعوض تلقی خواهند شد.»

ب) مواد ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم

همانطور که گفته شد مطابق ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه اخیر، قانون‌گذار تأکید نموده که نقل و انتقال املاک که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط، مشمول مالیات است و قید مال الصلح تقریبا بی ارزش (مانند یک سیر نبات موهوب تهاتر شده بعد العقد یا یک سیر نمک که بنا به شیوه‌های مرسوم به منظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می‌شود) در اسناد به منزله پرداخت عوض نبوده و این گونه عقود به عنوان بلاعوض تلقی خواهند شد که به همین دلیل باید به فصل ششم-باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم رجوع نموده تا به نحوه‌ی تشخیص و وصول مالیات در اسناد صلح عمری بپردازیم.

این مواد عبارت اند از:

 1. ماده ۱۱۹ : درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض، یا از طریق معاملات محاباتی، یا به ‌عنوان جایزه و یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱ ) این قانون خواهد بود.
 2. ماده ۱۳۱ : نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای باشد؛ به شرح زیر است:

۱- تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳- نسبت به مازاد یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

قانون‌گذار در خصوص اینکه مالیات بر درآمدِ اتفاقی تا چه حد باشد اقدام به تبیین نموده و در ماده ۱۲۰ تکلیف آن را مشخص نموده است. طبق این ماده «درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت ‌است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به ‌بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش ‌معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت‌.

تبصره ـ در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای ‌مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می‌باشد درآمد مشمول ‌مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش ‌عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف ‌معامله‌ای که از آن منتفع شده است‌.»

نکته مهم ماده ۱۲۰ این موضوع می باشد که در مواردی که صلح معوض باشد ، درآمد مشمول ‌مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از ما به التفاوت ارزش عوضین نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است لذا متصالحین باید به این نکته توجه کنند که اگر صلح معوض می باشد ، ثمن یا معوض خود را در برابر مورد صلح اعلام نمایند که اگر برابری نمود فقط مشمول مالیات نقل و انتقال شده و مالیات بر در آمد اتفاقی بر آن مترتب نمی باشد و در صورتی که عوضین برابری ننمود ، فقط نسبت به ما به التفاوت ارزش عوضین نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است مشمول مالیات بر در آمد اتفاقی می شود.

قرارداد پیش فروش اپارتمان، برای پیش فروش ساختمان هایی است که هنوز تکمیل نشده اند. برای اطلاع از نوع قرارداد پیش فروش اپارتمان کلیک نمایید.

زمان تعلق مالیات بر صلح خیاری و صلح عمری

یکی از مسائلی که باید به آن توجه نمود زمان تعلق مالیات بر صلح خیاری و صلح عمری است که ماده ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف آن مشخص گردیده است. مطابق این ماده «صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد.
در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به‌ عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده ‌است، قابل استرداد می‌باشد. در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت‌ مشمول مالیات این فصل خواهد بود.»

و مطابق ماده ۱۲۲ قانون مالیات‌های مستقیم «در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای ‌مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای‌ مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع‌، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت‌ انتقالاتی‌ صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال‌گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح‌ حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است‌.»

همان طور که مشاهده می‌گردد طبق دو ماده فوق‌الذکر زمان تعلق مالیات بر صلح خیاری هنگام انتقال مال به متصالح و برای صلح عمری هنگام تعلق منافع به متصالح به عبارتی زمان فوت مصالح خواهد بود و اگر صلح برای مدت معین باشد پس از انقضای مدت خواهد بود. البته در ماده ۱۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصالح باید مالیات منفعت مال الصلح را به صورت سالیانه پرداخت نماید. متن این ماده بدین شرح است:

«در صورتی که منافع مالی بطور‌ دائم یا موقت‌ بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌ گیرنده مکلف است مالیات‌ منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید

همچنین زمان تسلیم اظهارنامه مطابق ماده ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم مشخص گشته است مطابق این ماده «صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف‌اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر ‌اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.‌ در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد؛ تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.»

البته مطابق رویه موجود در خصوص معاملات صلح خیاری و صلح عمری خیاری، زمانی که مصالح فوت نموده باشد متصالح با مراجعه به دفترخانه و تقاضای استقرار مالکیت، دفترخانه با استعلام از اداره مالیاتی و مراجعه متصالح به اداره امور مالیاتی و پرداخت مالیات متعلقه اصلاح سند مالکیت بدون حق فسخ مصالح صورت می‌گیرد.

نتیجه گیری:

 1. با توجه به مواد قانونی اشاره شده متوجه این مطلب می‌شویم که در صلح عمری به صورت بلاعوض یا عوض ناچیز مثل یک سیر نبات باید به استناد مالیات بر درامد اتفاقی و برابر نرخ ماده ۱۳۱ مالیات متعلقه پرداخت گردد و با توجه به ماده ۱۲۰ باید بر اساس ارزش معاملاتی اعلام شده دارایی مالیات پرداخت شود؛ لذا اخذ مالیات بر اساس قیمت واقعی خلاف نظر قانون گذار بوده و موجه نمی‌باشد .البته این موضوع فقط برای صلح املاک می باشد و مشمول حق واگذاری محل ( حق سرقفلی،کسب و پیشه و غیره )نمی شود.

در صورتی که مورد صلح دارای ارزش تجاری باشد نحوه محاسبه آن براساس مواد ۵۹ و ۸۰ قانون مالیات های مستقیم  به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق  (ارزش واقعی و روز آن) می باشد .

ماده ۵۹ ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.

تبصره ۱ ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.

تبصره ۲ ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.

 1. زمان تعلق مالیات در صلح عمری زمان فوت مصالح و در صلح خیاری هنگام نقل و انتقال مال است و اگر صلح برای مدت معین باشد پس از انقضای مدت خواهد بود.
 2. در خصوص معامله صلح عمری جمع ارزش عین و منفعت در زمان تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح می‌باشد.
  در صورتی که مورد صلح تا شش ماه پس از تنظیم سند فسخ شود امکان استرداد مالیات پرداختی میسر می‌باشد و بعد از آن امکان دریافت وجوه پرداختی غیر ممکن می‌شود.
  اگر در فاصله بین عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع، منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد، نسبت به منفعت استیفاء شده مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
 3. در صورتی که صلح به صورت معوض باشد ، به استثنای ‌مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می‌باشد درآمد مشمول ‌مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش ‌عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف ‌معامله‌ای که از آن منتفع شده است‌.

 

 

- دیدگاه‌ها -

26 پاسخ

 1. با سلام
  بسیار عالی
  جسارتا در قسمت نتیجه گیری بند ۲ مفاد ماده ۱۲۲ صرفاً در خصوص صلح عمری نیست و می تواند صلح برای یک مدت معین باشد بنابراین تاریخ تعلق مالیات اگر صلح مادام العمر باشد تاریخ فوت مصالح و اگر صلح برای مدت معین باشد پس از انقضای مدت خواهد بود.
  در مورد بند ۱نیز درخصوص املاکی که دارای کاربری تجاری هستند توضیحات بیشتری در مورد ماخذ محاسبه مالیات ارائه بفرمایید بهتر خواهد بود.

  1. درود استاد عزیز
   سپاس بیکران از لطف و محبتی که همیشه به بنده داشته اید.موارد فوق را حتما لحاظ خواهم نمود.امیدوارم همیشه از راهنمایی های شما بهره مند گردم.دانشجوی همیشگی شما
   نیما اصغری

 2. آیا مالیات هنگام سندزدن ملک بعد از فوت مالک اولیه که از ملک صلح شده عمری گرفته میشود … بیشتر از مالیات بر ارث همان ملک هست اگر بصورت عادی و بعد از انحصار وراثت عادی تقسیم شده باشد؟

  ۲-ایا داشتن وصیت نامه محضری بهتر از انتقال ملک بصورت صلح عمری نیست؟ و مالیاتی که دولت در این حالت (وصیتنامه یا صلح) میگیرد کدام بیشتر میشه؟

  1. درود بر شما
   سلام اگر در زمان تنظیم سند صلح معوض بوده و مالیات آن پرداخت شده باشد درزمان انتقال مشمول مالیات نقل وانتقال نمی شود ولی اگر مالیات آن پرداخت نشده به نرخ ماده ۱۳۱ گرفته می شود.
   مالیات وصیت و هر گونه درامد اتفاقی مانند ارث نیز شامل همین امر است

 3. باسلام در صورت تنظیم سند صلح عمری به فرزند. هبه تا زمان فوت آیا مالیات تعلق می‌گیرد چون نقل و انتقال انجام نشده و مبلغی رد وبدل نشده است

   1. با سلام
    بنده یک واحد آپارتمان دارم که حدود ۵ میلیارد تومان ارزش دارد ، اگر بخواهم با صلح عمری به همسرم واگذار کنم،حدودا مالیاتش چقدر می‌شود ؟
    اینطور که شما میفرمایید باید پنج درصد مالیات بدهم ، یعنی ۲۵۰ میلیون تومان به مالیات پرداخت کنم ؟؟؟؟

     1. با عرض سلام و احترام
      آیا اگر صلح خیاری بصورت عمری نوشته شود.یعنی علاوه بر حق فسخ ،منافع ملک صلح شده مثلا بمدت پنجاه سال برای مصالح در نظر گرفته شود علاوه بر پنج درصد مالیات نقل و انتقال قطعی، بازهم بایستی بیست و پنج درصد مالیات درآمدهای اتفاقی دررزمان فوت مصالح از متصالح دریافت شود؟تشکر از پاسخگویی جنابعالی

     2. درود
      اگر صلح بلاعوض باشد مشمول مالیات درامد اتفاقی خواهد بود و خیار قسخ و مدت صلح در این امر بی تاثیر می باشد
      لذا توصیه میشود جهت استعلام و تنظیم سند تصریح شود سند صلح معوض می باشد

    1. سلام وقتتون بخیر پس از فوت کسی که صلح عمری انجام داده تا چه زمانی برای پرداخت مالیات فرصت هست؟ وآیا باتوجه به عدم آگاهی افراد نسبت به زمان پرداخت مالیات امکان بخشودگی جرایم دیرکرد وجود دارد؟

     1. درود
      وقتتون بخیر
      مالیات انتقال صلح عمری بعد فوت مصالح مشمول جریمه نخواهد بود
      ولیکن قبل از هر گونه اقدامی بررسی بفرمایید که مالیات نقل و انتقال در زمان تنظیم سند صلح واریز نشده باشد

 4. سلام. وقت بخیر
  اگر پدری یک واحد آپارتمان را به نام فرزند منتقل کرده باشد و سند قطعی تک برگ هم به نام فرزند صادر شده باشد و فقط قید صلح در سند شده باشد، آیا پس از فوت پدر، فرزند نیازمند درخواست صدور سندی مجزا بدون قید صلح است؟ و آیا به او مالیاتی تعلق می گیرد یا در زمان انتقال سند صلح، مالیات آن گرفته
  شده است؟

  1. درود بر شما
   مالیات نقل و انتقال سند صلح عمری پس از فوت مصالح اخذ خواهد شد
   و پس از فوت مصالح الزامی برای تعویض سند وجود ندارد و همان سند بانضمام گواهی فوت مصالح کفایت میکند .

 5. با درود ادب
  لطفا در خصوص متن – ماخذ مالیات، ارزش واقعی املاک نیست بلکه ارزش معاملاتی که وزارت دارایی اعلام نموده می باشد- توضیح بیشتری بفرمایید. سپاس

  1. درود
   نظر به اینکه در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحی مورخ ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ سالانه کمیسیون تقویم املاک تشکیل و قیمت کلیه املاک تقویم می شود قیمت مشخص شده ملاک عمل جهت محاسبه مالیات می باشد .

 6. سلام ودرودجهت پس گرفتن ملک درصلح عمرای

  معوض به چه صورت هست ایا صرفا مراجعه مصالح به دفترخانه وباطل نمودن کافیست یانیازبه ادله ومراجعه به دادگاه هست؟؟تشکر

  1. درود بر شما
   منظور از پس گرفتن همان فسخ سند می باشد ؟
   بله در این صورت اگر در سند قید شده باشد که مصالح بالمباشره حق فسخ دارند صرف حضور ایشان کفایت می کند واگر صلح عمری معوض بوده باشد و در سند به عدم لزوم استرداد مال الصلح تصریح نشده باشد باید وجه مصالحه در صندوق ثبت تودیع گردد

 7. سلام
  بنده ملکی را به نام مادرم صلح کرده ام با شرایط حق فسخ سوالم اینکه آیا زمانی که بخواهم این قرار داد را فسخ کنم و ملک از حالت صلح خارج شود و باز به نام خودم برگردد باید مالیات درآمد اتفاقی بپردازم ؟
  لازم به ذکر است که در زمان صلح مالیاتی پرداخت نکرده ام

  1. درود
   اگرفسخ قبل از شش ماه صورت گیرد مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت و چنانچه بعد از شش ماه فسخ صورت گیرد مالیات نقل و انتقال قطعی و معوض تعلق میگیرد و مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود

 8. سلام وقت بخیر
  مبلغ مدنظر مالیاتی جهت صلح عمری بر مبنای چه است
  نکته بعدی اینکه چرا باید حتما مالیات پرداخت کنیم ؟آیا همچون وکالت در دفترخانه انجام پذیر نیست ؟

  1. درود
   همانطور که در مقاله مطالعه فرمودید مالیات نقل و انتقال بر مبنای ارزش معاملاتی محاسب میشود و این مبلغ فارغ از قیمت واقعی می باشد
   در اسناد صلح بر اساس معوض یا غیر معوض بودن مالیات دریافت می شود
   و این اسناد با وکالت قابل مقایسه نیست
   وکالت جز عقود اذنی است که با فوت و جنون طرفین باطل میشود ولیکن صلح عقد لازم می باشد

 9. پدرم قصد دارد خانه اش به ارزش ده میلیارد را با صلح عمرا به من واگذار کند. اگر در قرارداد معوض ۵۰۰ میلیون قید شود، قابل قبول است؟ آیا مالیات ۵درصد از همان پانصد میلیون خواهد بود؟
  ممنون از پاسخگویی

  1. درود

   برای معوض بنظر بهتر انست که قیمت مورد معامله را بر اساس ارزش معاملاتی مندرج در گواهی دارایی ذکر کنید
   در هر صورت مبنای محاسبه مالیات ارزش معاملاتی مندرج در گواهی دارایی می باشد

 10. با درود و عرض ادب
  بنده چند ماه پیش ملکی رو به ارزش پنج میلیارد به نام فرزندم صلح عمری بصورت بلاعوض کردم با حق فسخ پنجاه ساله، و هیچ مالیاتی در ان زمان پرداخت نکردم ، به تازگی متوجه شدم که این صلح مشمول مالیات درامدهای اتفاقی میشه، حال سوالم اینه که طبق ارزش واقعی ملک ،و ماده یکصدو سی ویک مالیاتی، بیست و پنج درصداز پنج میلیارد بعد از فوت مصالح ، از متصالح به عنوان مالیات دریافت خواهند کرد، یعنی فرزندم یک چهارم ارزش ملک رو بایدمالیات بپردازد؟ یعنی حدودا یک میلیارد و دویست !؟
  والبته در ادامه توضیحاتم عرض کنم که بها در سند تک برگی ملک مبلغ سیصد میلیون ریال قید شده است

  1. درود
   مالیات ماخوذه از ارزش واقعی ملک نمی باشد بلکه ارزش معاملاتی که اداراه دارایی سالانه اعلام می کند ماخذ محاسبه مالیات می باشد که این مبلغ بسیار کمتر از قیمت واقعی مورد صلح می باشد ولیکن توصیه میکنم صلح را معوض تنظیم فرمایید تا مبنا محاسبه و اخذ مالیات بر مبنا مالیات ناشی از درامد اتفاقی نباشد
   مبلغ درج شده در سند تک برگی ارزش معاملاتی مورد صلح در زمان تنظیم سند بوده ولیکن محاسبه مالیات نقل و انتقال این گونه اسناد بر اساس ارزش معاملاتی پس از فوت مصالح خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *