فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

همه چیز درباره نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن

5/5
نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن

محاسبه یک هشتم ارث زن یکی از مفاهیم مهم در حقوق وراثت است که برای تعیین سهم وراثت زنان در یک میراث استفاده می‌‌شود. در این مقاله از سایت اسناد رسمی ۶۶۲ ، به بررسی نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن و نقش آن در نحوه تقسیم میراث خواهیم پرداخت، بنابراین با ما همراه باشید.

نحوه محاسبه یک هشتم ارث خانم‌ها

در قوانین مربوط به ارث، تعیین میزان ارث زن و شوهر به طور دقیق تعریف شده است. درباره نحوه‌ محاسبه یک هشتم ارث زن پس از درگذشت شوهر، وجود فرزند از همان زوجه یا همسران دیگر تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در این صورت، زوجه یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از ارزش اموال غیرمنقول را به ارث می‌برد. شاید برای شما سوال پیش آمده باشد که یک هشتم ارث زن چگونه محاسبه می‌شود؟ یا در جایی از شما بپرسند که نحوه محاسبه سهم ارث یا یک هشتم ارث زن چگونه است؟ و بخواهید به پاسخ این پرسش دست یابید.

قبل از مرور نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن و پاسخ به این پرسش که یک هشتم ارث زن چگونه محاسبه می‌شود، باید بیان کنیم که اگر متوفی بیش از یک همسر داشته باشد، این یک هشتم از ارث زن به طریقی مساوی بین تمام همسران متوفی تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر، هر همسر متوفی یک قسمت مساوی از این یک هشتم را دریافت می‌‌کند. با اعمال این قوانین، تعیین میزان ارث زن در مواردی از اهمیت بالایی برخوردار است و در تقسیم میراث و تعیین حقوق زنان نقش مهمی ایفا می ‌کند.

 

عوامل موثر در تعیین میزان ارث زنان

به صورت کلی پیش از نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن، باید با توجه به تعداد ازدواج‌‌ها و فرزندانی که متوفی داشته است، میزان سهم الارث هر کدام از وراث فرد مشخص شود. در صورتی که متوفی تنها یکبار ازدواج کرده و بدون فرزند باشد، سهم الارث همسر او بر اساس قانون تعیین می‌شود. اما در صورتی که متوفی چند همسر داشته و چند فرزند به دست آورده باشد، سهم الارث بین این افراد تقسیم می‌شود و هر کدام از فرزندان بر اساس قانون سهمی از ارثیه به دست خواهند آورد. سهم الارث پسران نسبت به دختران به نسبت دو بر یک است.

صفحات مفید : قرارداد پیش فروش اپارتمان

نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن

برای محاسبه یک هشتم ارث زن، بعد از درگذشت فرد، ابتدا باید از طریق دریافت گواهی انحصار وراثت، وراثان قانونی متوفی را مشخص کنیم. در این گواهی، میزان سهم الارث هر یک از وارثان به طور کامل تعیین می‌‌شود. اگر متوفی یک همسر و فرزند داشته باشد، سهم الارث زن یک هشتم از کل میراث متوفی است. اما اگر متوفی چندین همسر داشته باشد، این یک هشتم به طور برابر بین همسران تقسیم می‌‌شود.

همچنین، در صورتی که متوفی هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم الارث زن یک چهارم از اموال متوفی خواهد بود. نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن از شوهر به اموال متوفی وابسته است، اما به طور کلی می‌توان فرمول محاسبه یک هشتم ارث زن و با ضرب و تقسیم مناسب، میزان ارث زن را از کل میراث محاسبه کرد.

قانون جدید محاسبه سهم الارث با یک هشتم ارث زن

در این بخش به پاسخ این پرسش می‌پردازیم که یک هشتم ارث زن چگونه محاسبه می‌ شود؟ در قانون قدیم انحصار وراثت، زن تنها از اموال غیرمنقول متوفی ارث می‌برد و سهم الارثی از مبلغ آن‌ها نداشت. اما طبق قانون جدید تقسیم ترکه، یک هشتم ارث زن با قانون ارث جدید به این صورت است که زن حق تقسیم مال منقول و غیر منقول متوفی یا قیمت زمین و اموال باقی ‌مانده از همسرش را دارد.

با توجه به این قانون یک هشتم ارث زن از شوهر، اگر فردی درگذشته و میزان سهم الآرث باقی ‌مانده از او مبلغ ۸ میلیارد تومان باشد، زن صاحب یک هشتم از اموال متوفی یا یک میلیارد تومان خواهد بود. اگر متوفی چند همسر داشته باشد، کلیه اموال باقی‌ مانده از فرد بر ۸ تقسیم می‌شود و بدین نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن بین همسران متوفی انجام می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر متوفی دو همسر داشته باشد و یک هشتم اموال او به مبلغ یک میلیارد تومان باشد، هر زن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به ارث خواهد برد.

شرایطی که زن برای ارث بردن از شوهر باید داشته باشد

مطابق ماده ۸۶۴ قانون مدنی این شرایط عبارتند از:

  • اولین شرط برای ارث بردن زن از شوهر این است که زن در زمان فوت مرد زنده باشد.
  • دومین شرط زن برای ارث بردن از شوهر این است که زوجیت آنها دائمی باشد تا بتوانند از هم ارث ببرند؛ زیرا عقد موقت از ارث بردن زوجین از یکدیگر جلوگیری می‌کند.

– در صورت وجود چندین همسر متوفی، میزان ارث بین همه آنها به صورت مساوی تقسیم می‌شود (یک هشتم یا یک چهارم).

  • شرط سوم برای ارث بردن زن از شوهر در حالات مختلف به شرح زیر است:
  1. اگر شوهر زن را طلاق رجعی داده باشد و یکی از زوجین در مدتی پس از طلاق فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.
  2. اگر مردی در حال بیماری زن خود را طلاق داده و ظرف یکسال با همان بیماری فوت کند، زن از مرد ارث می‌برد، حتی اگر طلاق رجعی نبوده و بائن باشد، با شرط این که زن شوهر جدیدی نکرده باشد.
  3. اگر مرد در حال بیماری زن را عقد نماید و قبل از نزدیکی با همان بیماری فوت کند، زن از مرد ارث نمی‌برد. اما اگر بعد از نزدیکی یا بعد از بهبود از آن بیماری فوت کند، زن از مرد ارث می‌برد.

نحوه محاسبه حق و حقوق زن بعد از فوت شوهر

در باب نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن، قبل از تقسیم اموال متوفی، حقوق زن مانند مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، که شامل دیون و بدهی‌هایی هستند، باید پرداخت شوند. بنابراین، اگر زن مهریه و سایر حقوق خود را از همسرش دریافت نکرده یا آن‌ها را نبخشیده باشد، باید قبل از تقسیم ترکه اقدام به دریافت آن‌ها کند. این دیون و بدهی‌ها جزء سهم الارث زن محسوب نمی‌شوند و مبلغ یک هشتم ارث زن پس از پرداخت این بدهی‌ها محاسبه خواهد شد.

کلام آخر

بنابراین، نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن یک روش مهم در تعیین سهم زنان در وراثت است. با توجه به تعداد وارثان و نوع ارثی که هر فرد دریافت می‌کند، می‌توان نحوه مجاسبه یک هشتم ارث زن را به دقت انجام داد. این مفهوم در حقوق وراثت یک نقش حیاتی در تقسیم میراث و تعیین حقوق زنان دارد به طوری که حتی می‌توان محاسبه آنلاین یک هشتم ارث زن را در برخی از سایت‌های اینترنتی انجام داد.

پرسش های متداول

۱. نحوه محاسبه یک هشتم ارث زنان چگونه است؟

در صورتی که تقسیم ارث از طریق دادگاه و مشارکت وکیل انجام شود و هیچ توافقی بین ورثه برای طی شدن روند نحوه تقسیم ارث وجود نداشته باشد، با استناد به قوانین حسبی و قانون مدنی پس از صدور حکم، میراث فروخته و به بین ورثه‌ تقسیم می‌شود. در این مرحله، کارشناس اموال قیمت گذاری را انجام داده و در فرآیند اجرای حکم، میزان سهم الارث زن و سایر وراث به طور دقیق مشخص می‌شود.

۲. یک هشتم ارث زن یعنی چقدر؟

به عنوان مثال، اگر ارث کلی متوفی برابر با ۲ میلیارد تومان باشد، سهم ارث زن از این دارایی به مقدار ۲۵۰ میلیون تومان تعیین می‌‌شود.

۳. نحوه محاسبه یک چهارم ارث زن چگونه است؟

پیشاز این مواردی را توضیح دادیم که نحوه‌ی محاسبه‌ی یک هشتم ارث زن را پوشش می‌داد اما در صورتی که زن هیچ فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول، از جمله زمین و سایر اموال، به عنوان ارث به زوجه تعلق می‌گیرد.

اگر متوفی چندین همسر داشته باشد، یک چهارم (در صورتی که زوج فرزندی نداشته باشد) یا یک هشتم (در صورت وجود فرزند برای زوج) از ترکه به زن تعلق می‌گیرد و بین همه همسران به طور مساوی تقسیم می‌شود.

۴.چه چیزهایی باید در نظر گرفته شود تا نحوه محاسبه یک هشتم ارث زن رعایت شود؟

برای محاسبه یک هشتم ارث زن، ابتدا باید همه دیون و بدهی‌های متوفی را پرداخت شود و سپس باقیمانده اموال متوفی برای تقسیم بین وراث لحاظ شود.

۵.آیا دیون و بدهی‌های همسر متوفی در محاسبه یک هشتم ارث زن مؤثر هستند؟

خیر، دیون و بدهی‌های همسر متوفی در محاسبه یک هشتم ارث زن مؤثر نیستند. این دیون و بدهی‌ها قبل از تقسیم اموال باید پرداخت شوند و سپس مبلغ یک هشتم از باقیمانده اموال به عنوان سهم الارث زن محاسبه می‌شود.

۶.آیا همسر متوفی حق دارد مهریه و سایر حقوق خود را از اموال متوفی دریافت کند؟

بله، همسر متوفی حق دارد مهریه و سایر حقوق خود را از اموال متوفی دریافت کند. این حقوق، از جمله مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، باید قبل از تقسیم اموال پرداخت شوند.

- دیدگاه‌ها -

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *