دفتر اسناد رسمی 662 تهران

دسته‌بندی: مقررات و بخشنامه

دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید

دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید

دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید و تکلیف دفاتر اسناد رسمی به هنگام نقل و انتقال از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور صادر شد. مقدمه: در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و

مطالعه مطلب »
شیوه نامه پذیرش اجرا

شیوه نامه پذیرش اجرا

فایل شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی را از لینک زیر دریافت نمایید:   دانلود شیوه نامه پذیرش اجرا

مطالعه مطلب »
برابر اصل نمودن ا‌وراق و ضمائم متقاضیان

برابر اصل نمودن ا‌وراق و ضمائم متقاضیان

بخشنامه ریاست محترم سازمان درخصوص “برابر اصل نمودن ا‌وراق وضمائم متقاضیان” دفاتر اسناد رسمی مکلفند به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی کنند. احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور طی بخشنامه ای از کلیه

مطالعه مطلب »
ثبت الکترونیک مکاتبات

ثبت الکترونیک مکاتبات

نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص “به منظور جلوگیری از بازگشت به وضعیت سابق (ارسال فیزیکی مکاتبات)، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق موظفند مکاتبات با ادارات ثبت را صرفاً به صورت الکترونیکی انجام دهند.” به شماره 97/111523 مورخ 1397/06/10

مطالعه مطلب »