فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

ویدیو آموزش پذیرش صدور اجراییه چک

[kkstarratings]

لینک کوتاه مطلب

https://www.notary662th.ir/?p=13855

اشتراک‌گذاری

ویدیو آموزش پذیرش صدور اجراییه چک و همچنین اهم نکات پذیرش صدور اجرا چک

ویدیو آموزش پذیرش صدور اجراییه چک

* – اهم نکات شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

 1. در کلیه مواردی که صدور اجراییه با اداره ثبت محل می باشد متقاضی صدور اجراییه باید درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی محل تنظیم سند یا محل اقامت خود و نیز در خصوص چک محل وقوع بانک محال علیه ارائه نماید .
 2. سردفتر جهت پذیرش صدور اجراییه چک پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده پذیرش صدور اجراییه چک مکلف است ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا و تبدیل مستندات و مدارک  به سند الکترونیکی (اسکن مدارک )  آن را از طریق سامانه مذکور جهت صدور اجراییه به اداره اجرای ثبت محل ارسال نماید.
 3. شعبه اجرائیات ثبت مکلف است تقاضانامه صدور اجرائیه و مستندات ارسالی دفتر اسناد رسمی را بررسی و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور اجراییه اقدام نمایند و یا در صورت مشاهده هر نوع نقص یا احراز عدم صلاحیت متقاضی برای صدور اجراییه مراتب را از طریق سامانه به دفترخانه اعلام و دفترخانه باید ظرف ۲۴ ساعت نسبت به رفع نقص اقدام یا مراتب را از طریق پیامک به متقاضی اعلام نماید.
 4. ارائه هرگونه درخواست پیگیری اقدامات اجرایی توسط طرفین پرونده صرفاً با استفاده از کد رهگیری پرونده از طریق پرتال سازمان یا دفترخانه مربوطه امکان پذیر خواهد بود و در صورت پیگیری از طریق دفترخانه سردفتر مکلف است ظرف ۲۴ ساعت تقاضای ذینفع را از طریق سامانه به اداره اجرا ارسال نماید.
 5. در مواردی که مطابق آیین نامه اجرا ذینفع نسبت به اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشد باید در مهلت مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوطه تسلیم نماید و سردفتر مکلف است فوراً اعتراض به اداره اجرا به طریق الکترونیک ارسال نماید.

* دارا بودن ثبت نام ثنا برای متقاضی صدور اجراییه الزامی است.

تاریخ ورود اعتراض به دفترخانه ملاک عمل اداره اجرا می باشد لیکن در موارد اضطراری به علت ضیق وقت و بیم تضییع، حق ارائه درخواست به ادارات اجرا بلامانع است.

چنانچه سردفتر از پذیرش صدور اجراییه چک امتناع می ورزد و رعایت مراتب و موارد تعیین شده را ننماید تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.

مستندات لازم برای پذیرش صدور اجراییه چک از طریق دفترخانه به شرح ذیل است:

 • ۱) مدارک احراز هویت و سمت متقاضی
 • ۲ ) اصل و فتوکپی مصدق چک
 • ۳)  اصل و فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه
 • ۴)  تقاضانامه تکمیل شده اجراییه

– پذیرش صدور اجراییه چک از  دفاتر اسناد رسمی واقع در محل اقامت متعهدله (متقاضی) یا محل وقوع بانک محال علیه صورت می‌گیرد.

نکته: در مورد چک های صادره از شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهر تهران به عمل می‌آید.

– تقاضای اجراییه صرفاً علیه صادرکننده چک در صورت فوت علیه وراث وی قابل پذیرش است.

– در مورد چک های صادره از اشخاص حقوقی متقاضی می تواند هم علیه صادر کننده و هم صاحب حساب متضامناً درخواست اجراییه نماید.

– در صورت تعدد صاحبان حساب درخواست اجراییه چک فقط نسبت به شخص یا اشخاصی که برابر گواهینامه عدم پرداخت چک را امضا نموده اند قابل پذیرش است.

– دارنده چک که تقاضای پذیرش درخواست صدور اجراییه را دارد اعم از کسی که چک در وجه آن صادر شده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چک‌های در وجه حامل است.

چک مورد تقاضا باید دارای شرایط ذیل باشد:

 1. از شعب بانک‌های ایرانی یا شعبات در خارج از کشور صادر شده باشد. (نکته: چک‌های موسسات اعتباری و مالی مجاز غیر بانکی قابل پذیرش نیست.)
 2. وعده دار نباشد.
 3. از حیث مبلغ و تاریخ و سایر مندرجات آن مخدوش نباشد.
 4. امضای ذیل چک با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت نماید.
 5. چک‌های صادره از اشخاص حقوقی دارای امضا و مهر شخص حقوقی باشد.
 6. درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و غیره در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد.
 7. آدرس بدهکار صرفا، مطابق ادرس گواهی نامه عدم پرداخت بانک پذیرفته می‌شود

*  گواهینامه عدم پرداخت چک باید حاوی شرایط زیر باشد:

علت برگشت چک در گواهینامه عدم پرداخت قید شده باشد. و صرفا علت کسر موجودی جهت اجراییه پذیرفته می‌شود

گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری و مهر و امضای مسئول صندوق و معاون بانک محال علیه باشد.((کد رهگیری همون شماره گواهینامه نیست))

مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در سوابق بانکی گواهی شده باشد.

آدرس بدهکار مطابق ادرس درج شده در گواهی عدم پرداخت می‌باشد

میزان حق بیمه و حق الوکاله چنانچه وکیل متقاضی صدور اجراییه است در تقاضانامه قید شود.

در صورت عدم ثبت نام متقاضی، ایشان را جهت ثبت نام ثنا به دفاتر خدمات قضایی دلالت نمایید.

۲ : قید هرگونه عدم تطابق امضا و مخدوش بودن امضا مانع صدور اجرائیه از جانب اداره اجرای اسناد رسمی می باشد. و شخص به دفاتر خدمات قضایی دلالت داده شود

گواهی عدم‌پرداخت‌ می‌بایست ‌بدلیل کسر موجودی و یا عدم کفایت موجودی باشد ( اگر بدلیل مسدودی حساب باشد بانک می بایست دلیل مسدودی را مشخص نماید و اگر بدلیل دستور قضایی باشد به شعبه صادر کننده دستور مراجعه نمایند)

۳ : در گواهی عدم پرداخت حتما تطبیق مطابقت امضاء می بابیست تایید شده باشد . در‌مواقعی که فقط یک تیک با خودکار در گواهی عدم پرداخت زده شده است می بایست بانک در کنار علامت زده شده مهر و امضا و تایید نمایید )

۴ : گواهی عدم پرداخت حتما دارای مهر ، و امضا ، و نام و نام خانوادگی رئیس شعبه باشد

۵ : چک حتما می بایست مربوط به همان شهر باشد و یا اینکه محل اقامت بستانکار در گواهی عدم پرداخت آدرسى در همان شهر درج‌ شده باشد .

۶ : بستانکار چنانچه شرکت باشد حتما می بایست صاحب امضا و یا مدیر شرکت بر اساس آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه درخواست صدور اجراییه نمایند . ( شرکتها و ارگان‌های غیر دولتی نمی توانند نماینده معرفی نمایند)

۷ : چنانچه چک مربوط به شرکت باشد می‌توان بر علیه شرکت و صاحبان امضا که چک را امضا نموده اند اجراییه صادر نمود.

۸ : سردفتران محترم جهت پذیرش صدور اجراییه چک حتما یک مهر که در‌ آن درج شده است (پذیرش اجرا شد دفتر اسناد رسمی …. (شماره و حوزه …. ) به رنگ قرمز تهیه گردد و‌ در روی‌ چک زده شود و‌ شماره دفتراسناد رسمی هم درج گردد.

نحوه پرداخت از طریق سایت IPG.ssaa.ir  و با وارد کردن شناسه قبض پرداخت قابل انجام است. بعد از واریز با کلیک مجدد” شروع عملیات پرداخت هزینه ” شماره تراکنش قابل مشاهده می‌باشد. 

ویدیو آموزش پذیرش صدور اجراییه چک

جهت بررسی کاربردی‌تر ویدئو آموزش پذیرش صدور اجراییه چک را ملاحظه بفرمایید.

اهم نکات شیوه نامه پذیرش اجرا

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *