جستجو
فیلترهای عمومی
دقیقا همین عنوان
جستجو در عناوین
جستجو در متن محتوا
فیلتر بر اساس سبک محتوا
نوشته‌ها
برگه‌ها
پایگاه مستندات

دفتر اسناد رسمی 662 تهران

دسته‌بندی: حقوق به زبان ساده

آشنایی اجمالی با وکالت و برخی کلمات کلیدی در آن

وکالت محضری

آشنایی اجمالی با وکالت محضری و برخی کلمات کلیدی آن  تعریف وکالت وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی دیگری را در امر یا

مطالعه مطلب »
لزوم تنظیم قراردادهای دوزبانه و نحوه تنظیم آن

قراردادهای دوزبانه

لزوم تنظیم قراردادهای دوزبانه و نحوه تنظیم آن با توسعه تجارت بین المللی و ناگزیر بودن تجار و شرکت‌های بزرگ برای تامین بخشی از نیازهای

مطالعه مطلب »